Naturalnie odpowiedzialni

Nasza praca niesie ze sobą wielką odpowiedzialność, dlatego działamy tak, by nie szkodzić środowisku naturalnemu, a z drugiej strony pomagamy innym w rozwoju.

PRZEWIŃ dzbanke

Maciej Bursztein

Członek Zarządu,

Dyrektor ds. rozwoju Formaster Group,

właściciel marki Dafi

Misję naszej firmy zdefiniowaliśmy w dwóch słowach „Naturalnie odpowiedzialni”. Stale dążymy do tego, by ograniczyć wpływ naszej działalności produkcyjnej na środowisko naturalne do absolutnego minimum. Na tym jednak nie poprzestajemy. Czujemy się społecznie zobowiązani do wspierania działań, mających na celu utrzymanie ekosystemu we właściwym stanie. Myślenie w kategoriach ekologii wyznacza kierunek naszego dalszego rozwoju. Dbamy o pszczoły, nasze dobro narodowe i obszary wyjątkowe pod względem przyrodniczym, ale dla nas to dopiero początek.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Formaster Group, właściciel marki Dafi, od zawsze skupia się na dbałości o ekologię. Wdrażamy innowacyjne rozwiązania mające na celu redukcję wpływu działalności spółki na środowisko naturalne, jednocześnie inspirując i edukując innych. Od 2022 roku uczestniczymy w programie PGE „Naturalnie, że Energia”, dzięki któremu pozyskana przez nas energia elektryczna pochodzi w 100% z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

 

Certyfikat PGE 2022

Chronimy to, co ważne

 

Parasol dla Natury

Głównym celem projektu, realizowanego wspólnie ze stowarzyszeniem MOST, jest ochrona gatunków zagrożonych wymarciem i ich siedlisk.

Wytypowano cenne przyrodniczo miejsca, nieobjęte dotąd żadnymi formami ochrony, a także tzw. gatunki parasolowe. Ich ochrona powoduje również roztoczenie opieki nad innymi przedstawicielami fauny i flory.

Witaj w pasiece Dafi

W 2019 roku założyliśmy własną pasiekę, wierząc, że przyczyniamy się do ochrony tego gatunku.

Nad 20 ulami czuwa Mistrz Pszczelarstwa z Ligi Ochrony Przyrody.

Promujemy ekologię

Staramy się inspirować innych do wprowadzania zmian w swoim życiu na bardziej ekologiczne.

STWORZYLIŚMY EKO-POJEMNIKI

Zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy specjalne kontenery, do których zalecamy wrzucać zużyte filtry dzbankowe i butelkowe. W taki sposób zapewniamy ich prawidłowy recykling.

WYKONALIŚMY W KIELCACH MURAL OCZYSZCZAJĄCY POWIETRZE

W Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej 12 wykonaliśmy mural z dwójką astronautów, szukających swojego miejsca na innej, nowej i lepszej planecie. Koncepcja jest kontynuacją kampanii marki ,,Kosmiczne wyzwanie” z aktorem Tomaszem Kotem.
Projekt bezpośrednio oczyszcza powietrze, ponieważ użyto do niego ekologicznych farb antysmogowych i oczyszczających. Ma moc filtracji porównywalną do 250 drzew!

KORZYSTAMY Z EKOLOGICZNYCH MATERIAŁÓW

Wykorzystujemy zarówno ekologiczne materiały biurowe, tj. papier ksero i koperty z papieru z recyklingu, jak również papierowe torby w naszych punktach sprzedaży.

Angażujemy się społecznie

OPERACJA CZYSTA RZEKA

Potrzeba oddolnych działań na rzecz środowiska naturalnie wpłynęła na przyłączenie się marki Dafi do jednej z największych w Polsce akcji sprzątania rzek –  Operacji Czysta Rzeka. Jako Sponsor Strategiczny Dafi szerzy i promuje postawy proekologiczne i bierze czynny udział akcjach sprzątania, gdyż czysta rzeka, to lepsza jakość życia nas samych.

W ramach partnerstwa w 2023 r. odbędą się dwa dedykowane eventy powiązane z akcją sprzątania: pierwszy w Warszawie, gdzie około 75 gości zadba o czystość Wisły oraz drugi w województwie świętokrzyskim, w okolicach siedziby firmy Formaster.

Angażujemy się społecznie

W laboratorium Dafi przeprowadzane są lekcje dla dzieci, a w 2019 roku zostaliśmy głównym sponsorem konkursu „Zaloguj czyste powietrze”, będącego częścią I Kongresu Ekologii Powietrza w Kielcach.

Bierzemy udział w rozmaitych projektach

Co roku współpracujemy przy społecznych projektach, starając się te działania zróżnicować. Pracowaliśmy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Stowarzyszeniem Vox Animamalium czy Fundacją DOGadanka.