Czy butelki filtrujące są wielokrotnego użytku?

Tak, butelki filtrujące są wielokrotnego użytku. Butelka filtrująca Soft wykonana jest z tworzywa PET. Jednak symbol ,,jeden w trójkącie” odnosi się tylko do rodzaju tworzywa, sposobu jego recyklingu oraz możliwości zastosowania do produktów mających kontakt z żywnością. Należy zwrócić uwagę na to, iż tworzywo oznaczone symbolem ,,2″ lub ,,3″ również nie informuje o możliwości – kolejno dwukrotnego i trzykrotnego użycia. Nadane oznakowanie jest zgodne z wymogami prawnymi ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań, a cyfra „1” jest cyfrą porządkową i nie wskazuje na jednokrotność użycia, co potwierdzają badania przeprowadzone przez niezależną akredytowaną instytucję. Z ich wynikami można zapoznać się tutaj: https://dafi.pl/download/badania_hamilton.pdf

Badania na migrację ewentualnych szkodliwych substancji przeprowadzane są w roztworze kwasowym, a zatem substancji znacznie bardziej agresywnej niż woda. Podczas testów wskazany płyn modularny znajduje się w butelce przez 10 dni i jest podgrzewany. Posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty od dostawcy surowca, co potwierdza bezpieczeństwo naszego produktu.

Zbiornik butelki filtrującej Solid wykonany jest Tritanu®, który również jest materiałem wielkokrotnego użytku, wyjątkowo wytrzymałym i trwałym.

W przypadku butelek Dafi (a w przeciwieństwie do wody sklepowej) klient ma pełną kontrolę nad sposobem i czasem przechowywania nalanej do nich wody. Zaś w przypadku wód sklepowych nieznany jest czas przechowywania oraz np. temperatura (silne przegrzanie podczas transportu), w jakiej woda przebywa, zanim trafi do spożycia.