Zacznij od wody Dbajmy o naszą planetę

Zacznij
od wody

Dbajmy o naszą planetę,
by nasze dzieci nie musiały
szukać innej.