Założyliśmy własne pasieki, w których mieszka milion pszczół. Nad 20 ulami czuwa Mistrz Pszczelarstwa z Ligi Ochrony Przyrody.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ