Czy filtry dzbankowe usuwają z wody bakterie?

Żadne filtry typu dzbankowego nie usuwają z wody bakterii, gdyż urządzenia te przeznaczone są do wody kranowej, która ze względu na restrykcyjne wymogi sanitarne nie może być skażona chorobotwórczymi mikroorganizmami (na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). Do dezynfekcji wody kranowej służy chlor używany w wodociągach. Filtry dzbankowe usuwają go w procesie filtracji. Filtr zawiera w swym składzie węgiel aktywowany, który jest impregnowany srebrem, co zabezpiecza wnętrze filtra przed szybkim namnażaniem się bakterii, ale nie ma właściwości bakteriobójczych.