Czy filtracja powoduje zmianę smaku spożywanej wody?

W wyniku kontaktu filtra węglowego z wodą, oprócz redukcji możliwych zanieczyszczeń, zmianie może ulec smak wody (zależy to od jakości wyjściowej wody z kranu). Ponadto filtracja wpływa na wzrost pH wody przefiltrowanej w stosunku do wody wodociągowej, co jest zjawiskiem korzystnym.