Czy filtr musi być cały czas zanurzony w wodzie?

Filtr powinien być zanurzony w wodzie, lecz jeśli czasem zapomnimy o tym, nie wpłynie to znacząco na pogorszenie się jego właściwości filtrujących.